Proč investovat s námi?

Příležitost pro investory spočívá v podílení se na technologicko-realitním projektu. Část prostředků drobných investorů spolu s bankovní investicí je investována do high tech projektů, např. bezkontaktních myček napříč ČR generující zajímavé provozní výnosy, které jsou reinvestovány do nemovitostí s atraktivním potenciálem růstu cen i nájemného. Investor tak své prostředky alokuje do technologických projektů s důrazem na rychlou návratnost investice, jejíž výnos je reinvestován do nerizikových majetkových aktiv.

V našem informačním letáku se dočtete že máme vylepšené systémy významných polských dodavatelů bezkontaktních myček. Nejedná se jen o polské dodavatele, protože v podstatě mají všichni výrobci stejné principy a technologie. Hlavním rozdílem, u již stávajících dodavatelů je zejména použití méně či více kvalitních čerpadel, chemie a designu.

A v čem vlastně toto vylepšení spočívá?

V zásadě ve dvou hlavních věcech a to:

  • náhrada osmotické technologie na výrobu demineralizované vody
  • ohřev vody pro hlavní mytí

Díky naší vlastní technologii, která pracuje na principu kavitace dokážeme vyrobit destilovanou vodu a tím pádem i teplou vodu do hlavního mytí při jednom procesu, a hlavně i levněji!
Bez použití speciálních membrán a filtrů či kotlů na plyn nebo LTO.

Dále se zmiňujeme o kvalitní chemii z vlastní výroby.

Ano máme vlastní chemii od naší mateřské společnosti GIBREX Holding s.r.o., a nejen že je vyvinuta ve vysoké kvalitě použitých tenzidů, které opravdu fungují, ale také ve vysoké koncentraci zejména ochranách vosků. Od kterých očekáváme až třikrát delší funkčnost a z tohoto důvodu i kladný ohlas u zákazníků.

Hodně nás zajímá dopad na životní prostředí.

I když to stát u nás ještě nijak nekontroluje, tak ve hledání dokonalosti tohoto podnikání se nám podařilo vytvořit vlastní čističku odpadních vod, která dokáže odfiltrovat již zmiňované tenzidy. Považujeme to také jako náskok před konkurencí provozovatelů myček. Momentálně pracujeme na uzavřeném okruhu vody čímž by se do systému pouze dopouštěla odpařená voda.

To by znamenalo velkou svobodu při vybírání vhodného místa pro myčku jak ze strany napojení do kanalizace, tak ze strany připojení vodovodnímu řádu.

Efektivní cílení marketingu je v našem případě jen taková třešnička na dortu, kdy vycházíme z toho že naše spolupracující společnosti z finančního trhu jsou schopny prostřednictvím dárkových poukazů či věrnostních karet zasáhnout velké množství potenciálních klientů.

Stabilizace příjmů je hlavně v reinvestici do nemovitostí v lokalitách s výnosem z nájemného a růstu hodnoty nemovitostí do 5 let s předpokládaným výnosem 9,6% ročně (součet výnosu nájemného a růstu hodnoty nemovitosti).

A JEŠTĚ MÁME NĚKOLIK VYLEPŠENÍ, KTERÉ NÁM DÁVAJÍ ZNAČNÝ NÁSKOK PŘED STÁVAJÍCÍMI A BUDOUCÍMI PROVOZOVATELI. PROZATÍM JE, ALE NECHCEME ZVEŘEJŇOVAT.

PUSŤTE SE DO DOHO S NÁMI A VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI SPOLUPODÍLET SE INVESTIČNĚ JAK NA VÝSTAVBĚ NOVÝCH MODERNÍCH BEZKONTAKTNÍCH MYČEK A DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY, TAK STABILIZACI VÝNOSŮ FORMOU REINVESTICE DO NEMOVITOSTÍ S DVOJITÝM POTENCIÁLEM VÝNOSŮ - NÁJEMNÉ / RŮST CENY NEMOVITOSTÍ V DANÉM REGIONU.

VĚŘÍME, ŽE VÁM NÁŠ PROJEKT DÁVÁ SMYSL A TĚŠÍME SE NA VAŠÍ OBJEDNÁVKU.


Připravovaná emise, čeká na přidělení ISIN

Základní údaje

Emitent                                                     ATTRACTIVE PROJECT s.r.o.
Název emise                                             ATTRACTIVE PRO II 7,7/2025
Měna                                                        Kč
Celkový objem emise                               15 000 000
Datum emise                                            1.6.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu                 50 000
Úrok                                                                7,7 % p.a.
Výplata úroku                                               měsíčně
Termín výplaty úroků
Emisní kurz                                              100 %
Aktuální cena 1 dluhopisu                       50 000
Konec upisovacího období                     1.6.2022
Datum splatnosti                                    31.10.2025
Forma dluhopisu                                    Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu                                  Listinný cenný papír
Typ nabídky                                            Veřejná
Zpětný odkup                                         Ano
Převoditelnost dluhopisu                      Povolena
Stav emise                                                  čeká na schválení

PRODEJ UKONČEN

Základní údaje

Emitent                                               ATTRACTIVE PROJECT s.r.o.
Název emise                                       ATTRACTIVE PRO 5/2025
Měna                                                  Kč
Celkový objem emise                         25 000 000
Datum emise                                      1.4.2020
Jmenovitá hodnota dluhopisu            50 000
Úrok                                                          5,0 % p.a.
Výplata úroku                                          ročně
Termín výplaty úroků
Emisní kurz                                          100 %
Aktuální cena 1 dluhopisu                   50 000
Konec upisovacího období                  1.4.2022
Datum splatnosti                                 31.3.2025
Forma dluhopisu                                 Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu                               Listinný cenný papír
Typ nabídky                                         Veřejná
Zpětný odkup                                      Ano
Převoditelnost dluhopisu                   Povolena
Stav emise                                          prodej ukončen

Dokumenty ke stažení