Z vesmíru až do mycích boxů

11.08.2020

Ofukování automobilů v otevřeném samoobslužném boxu by nedávalo smysl, ale co dělat když potřebujeme našeho miláčka umýt tak aby neměl skvrny od zaschlé vody a přitom se nenadřít s jelenicí?

Řešení je technologie zvaná reverzní osmóza

Je to proces čištění vody, který se používá asi od začátku 60. let 20. století a byl vyvinut pro vojenské účely na odsolování mořské vody či filtraci vody v kosmu. Po letech se však systém rozšířil a dnes už se běžně používá pro úpravu vody. Tato úprava vody i přes nákladnou technologii a drahou membránu je efektivnější než jakákoli jiná úprava vody.

Reverzní osmóza je založena na jevu zvaného osmóza. Jestliže dva roztoky s rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných jsou odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak přecházejících molekul - tzv. osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším, než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky s molekulovou hmotností vyšší než 200 jsou odváděny do odpadu. Tato vyspělá forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody 90 až 98 % všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.), 95 až 98 % těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.) a také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie a viry.

I když se mluví o vysoké účinnosti a to až 70% čisté vody a 30% odpadní vody nám se to zdá stále málo a zvažujeme úpravu vody dražší, ale pro životní prostředí šetrnější destilací.

Lesk jako blesk

S takto upravenou vodou pak můžeme na závěr mytí vozidlo opláchnout a nezůstanou nám na karoserii žádné skvrny jako při použití běžné vody. Samozřejmě za předpokladu, že reverzní osmóza funguje, jak má. Může se totiž stát, že se membrána zanese či protrhne. Běžně se totiž používá osmotická membrána s velikostí pórů jen 0, 0001 mikronu. Pokud není systém filtrace uzpůsoben dané kvalitě vody v lokalitě myčky máme zaděláno na problém. Vždy však můžeme použít výmluvu protřelých provozovatelů myček a to: že po vyjetí z boxu vám na auto vletěl pyl či prach a nalepil se na demineralizovanou vodu a následně zaschnul, no a tím je reverzní osmóza opravena... :-)

Zaznamenali jsme totiž že někteří výrobci technologii vám dodají reverzní osmózu a změkčovače vody jen s ohledem na požadovanou denní spotřebu nikoli na základě testů kvality vstupní vody.

Zajímají-li Vás moderní technologicko-realitní projekty i z pohledu investora? Pak si přečtěte, proč investovat s námi na úvodní stránce - ZDE.