Karavany výnos 7% p.a.

Myšlenka půjčování karavanů se zrodila v "době covidové", kdy jsme potřebovali zhodnotit finanční prostředky také v krátkodobém investičním horizontu. Díky průběžným (týdenním) příjmům z pronájmu můžeme investorům vyplácet  výnos měsíčně, s garantovaným úrokem 6% p.a. nebo ročně při garanci úroku 7% p.a. 

Budeme rádi, pokud se stanete jak klienty půjčovny, tak spolu investory projektu.

Základní údaje

Emitent
Název emise
Měna
Celkový objem emise
Datum emise
Jmenovitá hodnota dluhopisu
Úrok
Výplata úroku
Emisní kurz
Aktuální cena 1 dluhopisu
Konec upisovacího období
Datum splatnosti
Forma dluhopisu
Podoba dluhopisu
Typ nabídky
Zpětný odkup
Převoditelnost dluhopisu
Stav emise


ATTRACTIVE PROJECT s.r.o.
ATTRACTIVE KARAVANY 7/2025

5 000 000
1.5.2021
50 000
7,0 % p.a.
ročně
100 %
50 000
1.5.2022
30.4.2025
Cenný papír na řad
Listinný cenný papír
Veřejná
Ano

Povolena

prodej ukončen

Všechna políčka jsou povinná a slouží k vytvoření smlouvy o úpisu dluhopisů